google-site-verification: googlebe2f3446f342b0eb.html
top of page
יום כיפור מקוון בקהילת אמת ושלום

ערב יום כיפור תפילת כל נדרי 

יום רביעי ט' תשרי 15.9.21 בשעה 18:15. בהנחיית הרבה אריאלה, אנדי צ'ייט דוד להב וחברי קהילה. בזום: https://us02web.zoom.us/j/89085864721

מיד לאחר תפילת ערבית ליום הכיפורים בשעה 19:45 יתקיים מפגש עם הרבה אריאלה בנושא: "מה ענין שמיטה להר סיני" – חדשות בנושא שנת השמיטה.

 

תפילת שחרית של יום כיפור

יום חמישי י' תשרי 16.9.21 בשעה 9:30.

 

תפילת מנחה - בשעה 17:30,

תפילת יזכור בשעה 18:30

תפילת נעילה החל משעה 18:50

צאת החג בשעה 19:22 בזום: https://us02web.zoom.us/j/88258806738

bottom of page